Arbeten och service du får utfört hos oss !

Smalfilm till video:
Vi för över dina filmer Video8, Hi8, DV-band, super8, dubbel8, 16mm,
VHS, SVHS, VHSC SVHSC till DVD eller video, konverterar till och

från de flesta format. Vi kopierar dina filmer/filer till de flesta format.

Digitalstudio, DIA-bilder till DVD:
Vi digitalisderar dina DIA-bilder från 4:45sek/st
Levererar på CD, DVD, USB eller hårddisk.

Pass ID körkortsfoto 5 min.

Försäkrings-Foto: Vi fotograferar alla typer av skador där fotodokumentering
är en naturlig del i försäkringsärendet. Allt ifrån ärr på olika delar av kroppen till
asymetriska förändringar på kroppen.Vi fotograferar självklart även fast egendom.

Vi räddar dina gamla och nya bilder:

Reproduktioner:
Vi gör nya bilder av dina gamla och nya foton.
Förstorar, förminskar, delförstorar, reproducerar och
rekonstruerar skadade foton.

Digital bildretusch/bildbehandling, Är en av våra specialiteér
Vi har retuscherat analogt och digitalt, från teknikernas
begynnelse. Därför kan du lungt anlita oss. Vi har en bred erfarenhet och djupt
kunnande efter många år.

Service:
Batteribyten i armbandsur, bankdosa, fickdatorer, billarm, blodsockermätare, telefoner,
samt många andra elektroniska hjälpmedel.

Special:
Stor sortering av specialbatterier och klockbatterier.


VÄLKOMMEN!